Przerwa świąteczna

2018-03-24 08:54:41
Ferie


KOMUNIKAT

2018-02-28 13:20:43
KOMUNIKAT - składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

Informacja

2018-02-28 12:53:38
W dniu 01.03.2018 r. seminarium dyplomowe dr. Tadeusza Wojtuszka oraz dr Antoniego Osierdy z przyczyn obiektywnych odbywać się sie będą do godz. 16:00

Informacja

2018-02-28 12:50:57
Informuję, że niżej wymienione osoby uzyskały wymaganą liczbę punktów z pisemnego egzaminu poprawkowego z przedmiotu " Podstawy prawoznawstwa" i otrzymały ocenę końcową:

9346 - 3,5; 9351 - 3,0; 9353 - 3,0; 9355 - 3,0; 9359 - 3,0.

Do poprawkowego zaliczenia "kazusowej" części egzaminu dopuszczam: 9402.

Jedna praca pisemna nie została podpisana.

Pozostałe osoby ponownie nie zdały egzaminu pisemnego i nie spełniły warunku do wystawienia pozytywnej oceny końcowej.

KOMUNIKAT DO STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

2018-02-14 09:23:00
Wyniki egzaminu i oceny końcowej z przedmiotu „Podstawy prawoznawstwa”.
Uwzględniają liczbę punktów z:
- pisemnego sprawdzianu testowego – max 10 pkt
-pracy pisemnej – max 12 pkt
-rozwiązanych kazusów – max 6 pkt. Co stanowi łącznie max 28 pkt.
Indywidualna liczba pkt zostaje powiększona o 20 % wartości oceny z ćwiczeń.
Kryteria oceny: 14-16 dostateczny
17-18 dostateczny plus
19-21 dobry
22-23 dobry plus
24 i więcej bardzo dobry

Wpisy z przedmiotu Psychologia ogólna dr R. Stefańska-Klar

2018-01-31 09:22:48
Wpisy z przedmiotu Psychologia ogólna dr R. Stefańska-Klar dla studentów studiów 1 go stopnia kierunków Pedagogika i Administracja w dniu 3.02.2018 r. o godz. 10:00 w sali 18B.


Ferie świąteczne

2017-12-16 15:55:06
ferie

KOMUNIKAT - odbiór decyzji stypendialnych

2017-12-08 11:58:22
Szanowni Państwo,